Trajdos, T. M. (2013). Najstarsze fundacje dla kanoników regularnych od pokuty w diecezji wileńskiej. Nasza Przeszłość, 119, 21–65. https://doi.org/10.52204/np.2013.119.21-65