Błońska, U. (2013). Działalność apostolska siostry Róży Okęckiej. Nasza Przeszłość, 119, 255–334. https://doi.org/10.52204/np.2013.119.255-334