Jędrychowska, B. (2013). Eugeniusz Niebelski, „Tunka. Syberyjskie losy księży zesłańców 1863 roku”, Wrocław 2011, ss. 394. Nasza Przeszłość, 119, 381–386. https://doi.org/10.52204/np.2013.119.381-386