Jurkowski, R. (2012). Duchowieństwo ziemi lubawskiej w walce o naukę religii w języku polskim podczas strajku szkolnego w latach 1906-1907. Nasza Przeszłość, 118, 5–35. https://doi.org/10.52204/np.2012.118.5-35