Dzwonkowski, R. (2012). Jawna i ukryta hierarchia i administracja Kościoła katolickiego w ZSRS 1917-1991 (bez krajów bałtyckich). Nasza Przeszłość, 118, 38–64. https://doi.org/10.52204/np.2012.118.38-64