Bober, S. (2012). Losy greckokatolickiej światyni w diecezji przemyskiej w PRL. Nasza Przeszłość, 118, 157–169. https://doi.org/10.52204/np.2012.118.157-169