Kawecki, R. (2012). Krzysztof Rafał Prokop, Arcybiskupi haliccy i lwowscy obrządku łacińskiego, Biały Dunajec-Ostróg 2010, ss. 449. Nasza Przeszłość, 118, 207–217. https://doi.org/10.52204/np.2012.118.207-217