Kołpak, P. D. (2012). Patrycja Pieńkowska-Wiederkehr, Kult św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Polsce do końca średniowiecza w świetle wezwań kościołów i kaplic publicznych, [w:] Kult świętych i ideał świętości w średniowieczu, red. R. Michałowski, Fasciculi Historici Novi, t. 11. Nasza Przeszłość, 118, 219–225. https://doi.org/10.52204/np.2012.118.219-225