Kaczmarek, K. (2012). Szkoły dominikanów poznańskich w XVI do XIX wieku. Nasza Przeszłość, 117, 229–243. https://doi.org/10.52204/np.2012.117.229-243