Rozynkowski, W. (2012). Starania ksieni Magdaleny Mortęskiej o rozwój szkolnictwa katolickiego. Nasza Przeszłość, 117, 137–156. https://doi.org/10.52204/np.2012.117.137-156