Majewski, D. (2012). Życie codzienne kleryków w seminarium duchownym w Płocku w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku. Nasza Przeszłość, 117, 63–76. https://doi.org/10.52204/np.2012.117.63-76