Wiśniewski, K. (2012). Szkolnictwo benedyktyńskie w Pułtusku w latach 1781-1833. Nasza Przeszłość, 117, 205–214. https://doi.org/10.52204/np.2012.117.205-214