Graczyk, W. (2012). Fundacja drugiego Seminarium dla diecezji płockiej w 1710 roku i jego siedziby od XVII do XIX wieku. Nasza Przeszłość, 117, 49–55. https://doi.org/10.52204/np.2012.117.49-55