Cieślak, S. (2007). Spotkanie archiwistów, czyli z myślą o przyszłości. Nasza Przeszłość, 108, 405–407. https://doi.org/10.52204/np.2007.108.405-407