Kaczmarek, K. (2008). Recenzja: W. Koszewierski, „Dominikanie klasztorów ruskich połowa XV-XVI wiek", Lublin 2006. Nasza Przeszłość, 109, 339–351. https://doi.org/10.52204/np.2008.109.339-351