Niebelski, E. (2022). Szwermicki, Szwernicki czy może Szwirmicki? Przyczynek do biografii ksiedza-zesłańca, proboszcza w Irkucku w XIX wieku. Nasza Przeszłość, 137, 113–122. https://doi.org/10.52204/np.2022.137.113-122