Kućko, W. (2022). Pomnik w Bogurzynie i inne formy utrwalenia pamięci ks. Władysława Skierkowskiego, historiografia życia rodzinnego na Kurpiach. Nasza Przeszłość, 138, 365–386. https://doi.org/10.52204/np.2022.138.365-386