Kopiec, J. (2016). Dziękczynienie za świadczone dobro: Kraków, kościół pw. Nawrócenia św. Pawła, 22 X 2016 – 70-lecie „Naszej Przeszłości”. Nasza Przeszłość, 126, 447–449. https://doi.org/10.52204/np.2016.126.447-449