Nabożny, M. (2013). Misyjne drogi kościoła. Ogólnopolskie spotkanie historyków Kościoła w Pelplinie, 5-6 kwietnia 2013 r. Nasza Przeszłość, 119, 391–396. https://doi.org/10.52204/np.2013.119.391-396