Białkowski, M. (2022). Prace Komisji Soborowej/Komisji do Spraw Realizacji Uchwał Soboru Watykańskiego II Episkopatu Polski (1959–1977).: Wstęp do historii recepcji soboru w Polsce. Nasza Przeszłość, 138, 281–314. https://doi.org/10.52204/np.2022.138.281-314