Chat, I. (2015). Stan badań nad klasztorem kanoników regularnych z Mstowa. Nasza Przeszłość, 124, 39–56. https://doi.org/10.52204/np.2015.124.39-56