Paszyński, W. (2015). Ksiądz Benedykt Chmielowski - życie i dzieło Diogenesa Firlejowskiego. Nasza Przeszłość, 124, 105–136. https://doi.org/10.52204/np.2015.124.105-136