Żurek, W. W. (2015). Wizytacja kościoła parafialnego w Kosowie z 1844 roku. Nasza Przeszłość, 124, 137–164. https://doi.org/10.52204/np.2015.124.137-164