Kosman, M. (2015). Najnowszy obraz chrystianizacji Litwy: Widziane znad Wilii. Nasza Przeszłość, 124, 245–264. https://doi.org/10.52204/np.2015.124.245-264