Małocha, J. (2015). Analiza technologiczno-chronologiczna średniowicznej ceramiki z Zamku "Lipowiec". Nasza Przeszłość, 123, 5–52. https://doi.org/10.52204/np.2015.123.5-52