Kawecki, R. (2015). Piotr Mazur, Poczet chełmski obrządku łacińskiego. Nasza Przeszłość, 123, 303–308. https://doi.org/10.52204/np.2015.123.303-308