Matog, P. (2014). Historia organów w najstarszych polskich klasztorach sióstr klarysek. Nasza Przeszłość, 122, 33–66. https://doi.org/10.52204/np.2014.122.33-66