Kosman, M. (2014). Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początków XX wieku, Praca zbiorowa pod red. Jolanty Gwioździk, Rafała Witkowskiego i Andrzeja Marka Wyrwy, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014, ss. 489. Nasza Przeszłość, 122, 211–217. https://doi.org/10.52204/np.2014.122.211-217