Konopka, W. (2014). Konferencja „Jezuici wczoraj i dziś. 200 lat od odrodzenia Towarzystwa Jezusowego (1814-2014)”. Nasza Przeszłość, 122, 239–242. https://doi.org/10.52204/np.2014.122.239-242