Warząchowska, B. (2014). VI Powiatowa Konferencja Regionalna „Wkład duchowieństwa w rozwój kultury i literatury na Śląsku”. Nasza Przeszłość, 122, 233–237. https://doi.org/10.52204/np.2014.122.233-237