Jedynak, Z. (2014). Portret Jakuba Radlińskiego prepozyta generalnego miechowskiego - pisarza i bibliofila. Nasza Przeszłość, 121, 153–159. https://doi.org/10.52204/np.2014.121.153-159