Kosman, M. (2014). Praca zbiorowa, " Cmentarz bernardyński w Wilnie 1810-2010. Wyd. Versus Aureus, Vilnius 2013, s. 776. Nasza Przeszłość, 121, 263–268. https://doi.org/10.52204/np.2014.121.263-268