Kosman, M. (2014). Krzysztof Rafał Prokop, "Między ascezą a przepychem. Dwa studia o rzeczach codziennego użytku i przedmiotach zbytku w regułach zakonnych oraz kościelnych ceremoniach w średniowieczu i w czasach nowożytnych", Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2013, s. 454. Nasza Przeszłość, 121, 269–273. https://doi.org/10.52204/np.2014.121.269-273