Zmarzły, T. (2010). Andrzej Radwański (1711-1762). Analiza treści ideowych w malarstwie ściennym kościoła cystersów w Jędrzejowie i benedyktynek w Staniątkach. Nasza Przeszłość, 113, 307–318. https://doi.org/10.52204/np.2010.113.307-318