Ursu, N. (2005). Trzynawowe świątynie dominikańskie na ziemiach prawobrzeżnej Ukrainy w wiekach XVII- XIX. Nasza Przeszłość, 104, 267–286. https://doi.org/10.52204/np.2005.104.267-286