Kopiec, J. (2022). Dyplomacja papieska wobec sporu o tron Polski w latach 1704-1709. Nasza Przeszłość, 138, 81–105. https://doi.org/10.52204/np.2022.138.81-105