Białkowski, M. (2022). Review: Rev. Paweł Kummer, “Karol Wojtyła and liturgical reform in archdiocese of Cracow”, Krakow 2022. Nasza Przeszłość, 137(2), 2.209–217. https://doi.org/10.52204/np.2022.137.2.209-217