Umiński, W. (2022). From the Editor. Nasza Przeszłość, 138(2), 2.5–6. https://doi.org/10.52204/np.2022.138.2.5-6