Trajdos, T. M. (1979). Kaplice wsi Kacwin na polskim Spiszu. Formy artystyczne i kręgi kultowe. Nasza Przeszłość, 52, 257–299. https://doi.org/10.52204/np.1979.52.257-299