Kolak, W. (1980). 600-lecie kościoła św. Katarzyny w Krakowie. Nasza Przeszłość, 54, 151–169. https://doi.org/10.52204/np.1980.54.151-169