Wieczorek, Z. (1985). Kościół katedralny p. wezw. św. Stanisława Kostki w Łodzi. Nasza Przeszłość, 64, 57–86. https://doi.org/10.52204/np.1985.64.57-86