Krasnowolski, B. (2002). Dzieje budowy, architektura i symbolika kościołów św. Aleksandra i Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Nasza Przeszłość, 98, 415–464. https://doi.org/10.52204/np.2002.98.415-464