Trajdos, T. M. (1989). Bractwo św. Zofii przy kościele św. Marka w Krakowie (XV-XVIII w.). Nasza Przeszłość, 71, 5–58. https://doi.org/10.52204/np.1989.71.5-58