Majdowski, A. (1992). O poglądach na styl wiślano-bałtycki w polskiej architekturze sakralnej XIX wieku. Nasza Przeszłość, 78, 303–328. https://doi.org/10.52204/np.1992.78.303-328