Majdowski, A. (1993). Importy włoskie w architekturze dziewiętnastowiecznych kościołów warszawskich. Nasza Przeszłość, 79, 249–278. https://doi.org/10.52204/np.1993.79.249-278