Trajdos, T. M. (2023). Kaplica w Niedzicy. Początki kultu św. Rozalii na Zamagurzu Spiskim. Nasza Przeszłość, 82, 359–371. https://doi.org/10.52204/np.1994.82.359-371