Strzelczyk, J. (1997). "Nasza Przeszłość" - znaczenie w nauce historycznej. Nasza Przeszłość, 87, 429–449. https://doi.org/10.52204/np.1997.87.429-449