Cieślak, S. (2000). "Harfa duchowna" - modlitewnikowy bestseller jezuity Marcina Laterny (1552-1598). Nasza Przeszłość, 93, 23–48. https://doi.org/10.52204/np.2000.93.23-48