DESZCZYŃSKA, M. O genezie więzi katolicyzmu i świadomości narodowej w społeczeństwie polskim w pierwszej połowie XIX w. Nasza Przeszłość, [S. l.], v. 135, p. 39–75, 2021. DOI: 10.52204/np.2021.135.39-75. Disponível em: https://ojs.academicon.pl/np/article/view/3576. Acesso em: 29 sty. 2022.