KOŚKA, Małgorzata. Źródła do kasaty klasztorów w 1864 roku w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych. Nasza Przeszłość, [S. l.], v. 133, p. 115–127, 2021. DOI: 10.52204/np.2020.133.115-127. Disponível em: https://ojs.academicon.pl/np/article/view/3659. Acesso em: 17 cze. 2024.